επισκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου

Αναλαμβάνουμε την επισκευή σε συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων και πιο συγκεκριμένα στην βάση φόρτισης (usb υποδοχή).

This entry was posted in βλάβες που αντιμετωπίσαμε and tagged , . Bookmark the permalink.