Ασφάλεια ασύρματου δικτύου

Στο οικιακό σας ασύρματο δίκτυο μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανοίγοντας έναν web browser (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) και πληκτρολογώντας μια διεύθυνση του τύπου http://192.168.2.1. Αυτή την διεύθυνση μπορείτε να την βρείτε από το βιβλιαράκι οδηγιών του
modem/router σας.

1) Κλειδώστε με password το δίκτυό σας, στο σημείο που γράφει security wireless.
2) Επιτρέψτε πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες MAC Addresses.
3) Όταν δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο διάστημα το δίκτυο κλείστε το router.
4) Κάντε κρυφό το όνομα του δικτύου σας, στο σημείο που γράφει SSID.
5) Ενεργοποιήστε τυχόν firewall που έχει το router.

This entry was posted in τεχνικη υποστηριξη υπολογιστων and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.